Портфолио
8 495 681 66 63 8 925 502 27 88
  • Компания: British American Tabacco* Саратов 
  • Формат: teambuilding
  • Место: Саратов, 4 дня
  • Количество гостей: 200 чел.
  • 1 (1)
  • 1 (11)
  • 1 (2)
  • 1 (3)
  • 1 (4)
  • 1 (5)

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://kalinka-event.ru/images/teambuilding/BATS/full

General Motors